UNALOME

U jalov zdenac želje šaptane, al’ ko je' mogao da zna...

27.10.2019.

Biti srećan - Herman Hesse

U životu ne postoji nikakva duznost,osim dužnosti: biti srećan.Samo smo zato na svetu,a sa svim dužnostima,svim moralom i svim zapovijedima,retko činimo jedno drugoga srećnim,jer i sebe time ne činimo srećnima.Ako čovek može biti dobar,može to samo onda,kada je srećan,kada u sebi ima sklada,dakle kada voli.To je bilo učenje, jedino učenje na svetu.To je rekao Isus, To je rekao Buda,To je rekao Hegel. Za svakoga je na ovome svetu jedino važno njegovo vlastito najunutarnjije,njegova duša,njegova sposobnost da voli. Ako je ona u redu,onda je svejedno jede li se proso ili kolači,nose li se dragulji ili rite;onda svet zvuči zajedno s dušom,onda je dobro.

UNALOME